logo
hrvatskienglish

Download

Dokumentarni film o projektu "Underground Istria"

Želja projektnog tima projekta bila je izraditi dokumentarni film o speleološkim objektima Istre kojim bi prikazali njihove ljepote i naglasili potrebu njihove adekvatne zaštite. Pored toga, filmom smo željeli prikazati sve planirane aktivnosti projekta, kako bi ga kasnije koristili u promotivne svrhe pri kandidiranju novih projekata prekogranične suradnje u domeni zaštite krša i podzemlja Istre. 

Tijekom cijelog razdoblja implementacije snimljeno je preko 10 sati materijala čija je montaža trajala šest mjeseci. Snimanja su često znala biti iznimno zahtjevna, jer su od snimatelja zahtijevala spuštanje u speleološke objekte i do 50-tak metara duboke, uz kameru na ramenu i pod punom snimateljskom opremom! 

Najatraktivniji snimci su upravo oni sa akcija čišćenja, u kojima istarski speleolozi, u napornim cjelodnevnim akcijama, odrađuju fizički iznimno zahtjevne poslove izvlačenja raznolikog otpada iz dubokih spilja i jama. Prezentacijom tog materijala na raznim radionicama i predavanjima, ukazali smo na nesavjesno ponašanje građana, koji odlaganjem otpada u krško podzemlje direktno utječu na kvalitetu pitke vode Istre!

Film, kojeg potpisuje Marko Račan (video produkcija Artimi iz Pule), po prvi je puta javno prezentiran u Pučkom otvorenom učilištu u Rovinju, 05. svibnja 2009. godine, u sklopu održavanja "Europskog tjedna" u Istarskoj županiji. 

Naklada filma je 300 komada namijenjenih slobodnoj distribuciji. Cijeli film možete pogledati ovdje, a ukoliko ga želite dobiti u DVD formatu, možete se obratiti sljedećem kontaktu:

Istarska županija,

Odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu okoliša,

Flanatička 29, 52100 Pula, 

odrzivi.razvoj(at)istra-istria.hr

Elaborati valorizacije speleoloških objekata u Istri

Svi speleološki objekti zaštićeni su Zakonom o zaštiti prirode, u vlasništvu su Republike Hrvatske, te su kao objekti od iznimne prirodne vrijednosti istim zakonom stavljeni pod njenu posebnu zaštitu. Ipak, zbog nedostatka podataka o njihovim točnim lokacijama, stanju i očuvanosti, njihova je zaštita za sada isključivo na deklarativnoj razini.

U toku projekta izabrano je devet iznimno vrijednih objekata za koje su se izradili elaborati valorizacije. Sažetak tih elaborata dostupni su ovdje dok se cjeloviti elaborati nalaze u Naturi Histrici.

Sažeci elaborata

Speleološka istraživanja u Istri

Ovdje možete preuzeti objavljene znanstvene radove na području speleologije u Istri kao i druge korisne materijale vezane uz speleologiju poput "Leksikona speleoloških i krških pojmova" i sl.. Za preuzimanje je dostupan i tiskani katalog spiljskih pselafina, u kojem su uključena dva endemična roda iz Istre: Gasparobythus i Pauperobythus, te druge istarske endemične vrste.


Promotivni materijali

Sa ciljem što veće promocije projekta tiskano je 2000 letaka na hrvatskom i 2000 letaka na engleskom jeziku. Letci su podijeljeni svim turističkim zajednicama u Istarskoj županiji, speleološkim klubovima, sudionicima radionica, partnerima i suradnicima na projektu u Hrvatskoj i Sloveniji, učenicima srednjih škola koje su sudjelovale u projektu i drugima.

Pored izrade web stranice, sa završetkom projekta izraditi će se 30 minutni dokumentarni film o projektu kojim će se prikazati sve provedene aktivnosti i svi rezultati projekta.


Prezentacije projektnih aktivnosti u medijima

Video, audio i tekstualne sadržaje koji su objavljeni u medijima možete preuzeti na stranici s Press clipping-om.