logo
hrvatskienglish

Radionice

Cilj održavanja radionica je podizanje razine osviještenosti lokalnog stanovništva o vrijednosti krša i potrebi njegove zaštite. Ljudi godinama svojim ponašanjem - bacanjem otpada u speleološke objekte, ugrožavaju životnu sredinu i izvore pitke vode. Ostvarivanjem ovog cilja očekuje pozitivna promjena ponašanja koja bi trebala rezultirati ljepšim i zdravijim okolišem, a time i boljim uvjetima života u Istri.

U sklopu projekta održane su tri radionice za lokalno stanovništvo, jedna stručna radionica za speleologe, te sedam predavanja u trajanju od jednog školskog sata u sklopu projekta "Eko teens", kojeg udruga "Put" u suradnji sa Istarskom županijom provodi u srednjim školama Istre.

Radionice za lokalno stanovništvo

Na radionicama su se prisutni upoznavali sa fenomenom krša, njegovom iznimnom prirodnom vrijednosti i podložnostima zagađenjima. Isto tako, naglašena je i direktna opasnosti od onečišćenja podzemnih voda bacanjem otpada u speleološke objekte. Očekuje se da će se povećanom razinom osviještenosti stanovništva te njihovim upoznavanjem s krajobraznim posebnostima područja kojeg su oni sastavni dio, smanjiti zagađenja i opterećenja okoliša otpadom.

01.07.2008. radionica "Krš i njegova zaštita - Pazinska jama", Pazin18.05.2008. radionica u TinjanuStručna radionica za speleologe

Stručna radionica za speleologe održana je u jami Piskovica u Gologoričkom dolu u općini Cerovlje. Radionicu je vodio predsjednik HBSD-a, Hrvatskog biospeleološkog društva mr.sc. Roman Ozimec, dipl. ing. koji je istarske speleologe upoznao sa znanstvenim pristupom speleološkim objektima, uvjetima u jamama, posebnostima dinarskog krša, metodama uzorkovanja i dr. Kao rezultat radionice napravljen je i 25 minutni edukativni video materijal.Predavanja o projektu u srednjim školama Istre u sklopu projekta "Eko Teens" udruge "Put" iz Labina

Predavanja u trajanju od jednog školskog sata održana su učenicima srednjih škola u Istri pod vodstvom udruge "Put" iz Labina. U suradnji sa Istarskom županijom udruga Put je izradila edukativni materijal o kršu i speleologiji kojeg je prezentirala učenicima uz pomoć speleologinje Romine Brumnić, iz speleološkog društva SDI Pazin iz Pazina. Uz edukaciju o kršu i prikazivanje rezultata projekta, učenicima je demonstrirano i korištenje speleološke opreme te im je odgovoreno na brojna postavljena pitanja o mogućnostima bavljena speleologijom, uvjetima u jamama i sl.


Gimnazija, Pula (1)

Gimnazija, Pula (2)

Gimnazija, Pula (3)

Gimnazija, Pula (4)

SŠC "Mate Blažine", Labin (1)

SŠC "Mate Blažine", Labin (2)